Apartments Aurora
Apartments Aurora
  Rivijera Šibenik
     
  Šibenik - Katedrala Sv. Jakova Šibenik - Stari grad
     
  Vodice Vodice
     
  Vosovac NP Krka - skradinski buk
     
  NP Kornati - Piškera NP Kornati
     
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rivijera Šibenik smještena je u srednjoj Dalmaciji sa površinom od 2939 km2 na kojoj su 5 gradova; Šibenik, Drniš, Knin, Skradin i Vodice. Prostor rivijere sa duboko usječenim kanjonom rjeke Krke i Čikole te Prukljanskim jezerom i Šibenskim kanalom fizički je razdvojen na dva dijela. Rijeka Krka istodobno je veza koja je oduvjek integrirala dio prostora sjeverne i srednje Dalmacije u jedinstvenu cjelinu - šibensko područje.

Grad Šibenik s 42000 stanovnika sjedište je županije, a ističe se svojim jedinstvenim položajem na obroncima brežuljaka sa sjeverne strane slikovitog i prostranog zaljeva na ušću rijeke Krke koji je kanalom Sv. Ante spojen s morem.
Šibenik su utemeljili Hrvati prije više od 1000 godina pa je prema tome najstariji samorodan Hrvatski grad na istočnoj obali Jadrana. Grad Šibenik ima izuzetno značajan prometni položaj, dobre veze omogućuju izravne komunikacije. Okosnica je Jadranska turistička cesta s odvojcima do Drniša (33 km) i Knina (55 km) te dalje u unutrašnjost Hrvatske. Značajna je prometnica i željeznička pruga koja vodi prema Zagrebu i Splitu. Zračni se promet odvija preko zračne luke "Split" u Kaštelima (45 km) i zračne luke Zemunik (50 km) od Šibenika.

Grad Vodice su pravo mjesto nadaleko poznato po turističkoj ponudi, zabavnim sadržajima i gostoljubivim mještanima. Harmonija starih dalmatinskih kuća i uskih kala jedinstven su doživljaj. U centru mjesta je barokna župna crkva izgrađena 1746. g. Danas su Vodice moderan turistički gradić sa oko 5000 žitelja sa brojnim restoranima, kafićima, konobama, slastičarnicama, prodavaonicama suvenira i snack barovima.

Nacionalni parkovi rivijere Šibenik, NP Krka i NP Kornati čine je posebno atraktivnom turističkom destinacijom. Zbog razvedenosti obale posebno u NP Kornati intezivno se razvio nautički turizam. Danas se na području rivijere nalazi devet marina.

Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire tri kilometra sjeveroistočno od Knina, teče kroz dubok i živopisan kanjon, dug 75 km i tvori bučne slapove - Krčić, Risnjak, Miljacku, Roški slap (26 m) i znameniti Skradinski buk (Slapovi Krke - 46 m), koji je najveća sedrena barijera u Europi. Svojim donjim tokom rijeka Krka protječe kroz Prukljansko jezero, te utječe u 9 km dugačak Šibenski zaljev. U NP Krka posebno se ističu dva kulturno- povijesna spomenika: Franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka, a u nizu slikovitih naselja na području parka najzanimljivi je Skradin, gradić zaštićen kao spomenik kulture.


Nacionalni park Kornati je jedna od najrazvedenijih otočnih skupina na Mediteranu. Jedinstven splet od 150 otoka, otočića i hridi razasutih na središnjem djelu Jadrana to je najmodriji kutak Jadrana u kojem modra boja Kornatskog mora jos više dolazi do izražaja u kontrastu s bijelo sivim kamenjarom koji prevladava na otocima. Sa svojim neponovljivo bistrim morem, obiljem sunca, brojnim uvalama, zaljevima i lučicama Kornati su nezaobilazno odredište za nautičare na njihovim lutanjima po Jadranu i pravi izbor za moderne robinzone. NP Kornati od 1980. godine štiti i čuva, od čovjeka - za čovječanstvo, najljepši dio Hrvatskog dijela Jadranskog mora. Granicama parka obuhvaćene su dvije trećine skupine otoka i hridi poznatih pod zajedničkom imenom - Kornati.


  AURORA Apartments, Podvrh 50, 22212 Tribunj, Croatiawww.apartments-aurora.hr
sadržaj developed by lemax